Alledager -

0

 

Mange bruker mye tid på å ønske at livet var annerledes. De lengter etter ting de ikke har, ser for seg hvordan framtiden kan bli eller hvordan ting kunne vært om ikke akkurat dét og dét hadde skjedd.

Men rett foran meg, i mine hender, har jeg denne dagen. Jeg kan ikke forandre det som har skjedd før og gresset er kanskje heller ikke så mye grønnere på den andre siden. Og jeg kan ikke kontrollere menneskene rundt meg.

Det jeg har er: denne dagen, min ånd, sjel og kropp. Og med disse tingene kan jeg leve helt og fullt. Hvis jeg bruker denne dyrebare dagen på å bekymre meg for ting jeg uansett ikke kan forandre, så kaster jeg bort gaven jeg er blitt gitt. 

 

 

Jeg vil med takknemlighet huske på hva Gud har gjort i livet mitt og jeg vil drømme hans drømmer for framtiden, men jeg må leve i dag. Jeg vil ikke kaste bort dagen Gud har gitt meg på å leve i fortiden eller framtiden.

Gud sier: Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen (Jesaja 43,19)

 

I dag er en like god og viktig dag som alle andre for å:

Tilgi

Ta i mot tilgivelse

Hvile i Guds nærvær

Åpne Bibelen

Be en bønn for noen som trenger det

Vise nåde

La Guds styrke fylle deg i din svakhet

Elske andre som Kristus elsker deg

Stole på at Gud har alt under kontroll og har den perfekte timing for det du venter på

 

Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!

Salme 90,12