Bedre enn vi tror (Alledager)

0

Bedre enn vi tror

 Større håp, bedre tanker og en lysere fremtid enn vi kan klare å forestille oss finnes i Jesus. 

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Jeremia 29,11-14


  • Kommenter her
    Tilkomstgruppen
    Design og koding: Ina Anjuta