Glede! (Alledager)

0

Glede!

 


For Guds rike bestr ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige nd. Romerne 14,17

 

Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige nd. Apostlenes gjerninger 13,52

 

En glede som kan kjennes p dypet selv om ting rundt ikke er gledelige. Verdt ta i mot, forandrer nemlig livet!


  • Kommenter her
    Tilkomstgruppen
    Design og koding: Ina Anjuta